Samenwerking gezinshuis ‘Bij Ons’ Home Bij Ons Verwijzers Samenwerking Contact
© Gezinshuis Bij Ons 2021
Kwaliteit staat       Bij Ons voorop.  we voldoen sinds december 2017 aan het keurmerk voor gezinshuizen en ISO 9001
Gezinshuis ‘Bij Ons’ hecht veel waarde aan goede omgangsvormen binnen het gezin.  Deze omgangsvormen hebben betrekking op een veilig en stimulerend werk- en leefklimaat waarbij kinderen, hun ouders en gezinshuisouders op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.  Wederzijdse acceptatie en vertrouwen zijn hierin belangrijke waarden. ‘Bij Ons’ hebben we een vertrouwenspersoon, via zorgbelang, die een luisterend oor heeft en begeleiding kan bieden aan de kinderen van het gezinshuis. Zij komt met regelmaat het gezinshuis bezoeken.

Samenwerking

Door contacten met andere gezinshuizen delen we kennis en ervaringen.
Matching Voor het gezinshuis vinden we matching zo enorm belangrijk dat we dit doen in overleg met onze orthopedagoog en gezinshuis coach. Na een telefonisch contact krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Als de aanmelding passend lijkt te zijn gaan we verder in de matchingsprocedure
Wij werken samen met een GZ psycholoog/ orthopedagoog en supervisor. Zij zijn maandelijks wat uren beschikbaar om ons als gezinshuisouders en kinderen te ondersteunen
Samenwerking