Bij Ons gezinshuis ‘Bij Ons’ Home Bij Ons Verwijzers Samenwerking Contact
© Gezinshuis Bij Ons 2021
Veiligheid Wij als gezinshuisouders zorgen voor overzicht en voorspelbaarheid, continuïteit en de stabiliteit van het gezinsleven. De persoonlijke aandacht en de steun die de kinderen nodig hebben. Wij, ouders van het gezinshuis, zien initiatieven en geven bevestiging van hetgeen wat het kind doet of zegt.   
Basisvertrouwen Het basisvertrouwen bij kinderen is het gevoel dat zij er mogen zijn. Dat zij het volste vertrouwen hebben dat ouders er voor hen zijn en blijven. Dat kinderen zich rustig kunnen overgeven aan spel maar tevens aan dingen die soms moeten (regels). Dat kinderen onbezorgd in het leven staan. Dat kinderen genegenheid kunnen tonen, dat zij troost kunnen zoeken en dat zij hulp vragen. Bij uithuis geplaatste kinderen komt het voor dat het basisvertrouwen / de veiligheid niet tot stand gekomen is. Wanneer kinderen weinig basisvertrouwen hebben kunnen we de ontwikkeling daarvan soms nog beïnvloeden. Het vereist speciale deskundigheid om dit proces op gang te brengen. Gezinshuis Bij Ons biedt dit in de basis aan alle kinderen.  
Investeren in participatie Kinderen die opgroeien Bij Ons worden gestimuleerd om deel te nemen aan verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Hierbij kun je denken aan sport, een hobby of andere talenten. Kinderen geven hierin zelf aan waar hun interesses liggen. Wij als gezinshuisouders zullen hun eigen keuze aanmoedigen. Kinderen ervaren wat er van ons en/of hen verwacht kan worden richting grootouders, buren of voetbalvereninging. Het leven in een gezinshuis lijkt op het leven dat een thuis opgroeiend kind heeft.  

‘Bij Ons’

Bij Ons