Welkom Home Bij Ons Verwijzers Samenwerking Contact gezinshuis ‘Bij Ons’
© Gezinshuis Bij Ons 2021
“Dag lieverd, welkom!” Deze woorden werden uitgesproken door een Griekse kustwacht, toen hij ‘voor even’ een kind overnam van zijn collega, die zojuist een gezin uit het water had gehaald. Ik geloof erin, dat ieder mens ’ten diepste’ beschikt. over deze vorm van liefde. Moge wij daarom ín staat blijven deze liefde uit te dragen wereldwijd... door met nieuwe ogen te kijken naar elkaar.  Moge ‘het kind’ wat liefde brengt op deze wijze kunnen worden ontvangen. Zodat  wij kunnen zeggen: ‘Dag lieverd, welkom !’                                                        Rien van Bergen  
Kernwaarden Bij Ons veiligheid, rust zelfstandigheid,  participatie.
Klimaat: wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen ontspannen dat zij zichzelf kunnen zijn. In ons dagelijkse contact gebruiken we veel humor en taal. We zien de positieve intentie van het gedrag en benoemen dat. 

Even voorstellen

Sinds 2016 hebben wij, Erik en Angelique, een gezinshuis. We wonen samen met onze zoon en gezinshuiskinderen in Oss, in het gezellige Brabant. Voordat we een gezinshuis openden zijn we op verschillende manieren werkzaam geweest met kinderen en jongeren. Op dit moment zij we zelf zo’n drieentwintig jaar werkzaam met kinderen in de leeftijd van één tot twintig jaar. Als pedagogisch hulpverlener heb ik gewerkt bij een orthopedagogisch instituut, een medisch kinderdagverblijf en in de geestelijke gezondheidszorg. Met doelgroepen die uiteenlopen van licht verstandelijk gehandicapten, kinderen met een aan autisme verwante stoornis of hechtingsstoornis. Wij hebben de overtuiging dat een gezinshuis de juiste vorm is om kinderen op te vangen. Kinderen die tijdelijk niet  bij hun ouders kunnen wonen hebben recht op een vervangend gezinsleven. Boven alles willen we bereiken dat kinderen in gezinshuis Bij Ons tevreden zijn, dat zij verschillende positieve emoties laten zien, emoties zoals vreugde, ontspannenheid, vredigheid en vrolijkheid, kortom gelukkig zijn!   Dit is ons primaire doel als gezinshuisouders!

Welkom

Kinderen krijgen de ruimte om weer kind te mogen zijn, in een huis wat een veilig thuis wordt.
Home